Apr 6, 2012

Nikos Deja Vu - Ένας ξεχασμένος ήρωας(?): Αλέξανδρος Κορυζής (1885-1941)

Ένας ξεχασμένος ήρωας(?):
Αλέξανδρος Κορυζής (1885-1941)

http://www.sansimera.gr/media/photos/main/Alexandros_Koryzis.jpg

Τραπεζίτης και πολιτικός, ο πρωθυπουργός, που είπε το δεύτερο ΟΧΙ.

Γεννήθηκε το 1885 στον Πόρο και καταγόταν από αρβανίτικη οικογένεια πολιτικών. Τα εγκύκλια μαθήματα τα διδάχθηκε στον Πόρο και την Αθήνα. Το 1903 διορίσθηκε στην Εθνική Τράπεζα, ενώ παράλληλα σπούδαζε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Πήρε μέρος στους Βαλκανικούς Πολέμους ως έφεδρος ανθυπολοχαγός και τιμήθηκε για τη δράση του.

Μετά την αφυπηρέτησή του ανήλθε ταχέως τα κλιμάκια της Εθνικής Τράπεζας και το 1921 έφθασε στο βαθμό του οργανωτικού διευθυντή. Με την ιδιότητά του αυτή διατέλεσε οικονομικός σύμβουλος του Ύπατου Αρμοστή στη Σμύρνη Αριστείδη Στεργιάδη και οργάνωσε το υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας στη μικρασιατική πόλη.

Υπήρξε από τους πρωτοπόρους της αγροτικής πίστης στην Ελλάδα και συνέβαλε στην ίδρυση του Αυτόνομου Σταφιδικού Οργανισμού (ΑΣΟ) το 1925 και της Αγροτικής Τράπεζας (1929), της οποίας διατέλεσε και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Εκτός από άνθρωπος της δράσης ήταν και συγγραφέας μελετών οικονομικού περιεχομένου.

Στην πολιτική εισήλθε το 1933, όταν διατέλεσε για τρεις μέρες Υπουργός Οικονομικών (7 - 10 Μαρτίου) στη βραχύβια κυβέρνηση του βενιζελικού Αλέξανδρου Οθωναίου, ενώ στη συνέχεια συντάχθηκε με το καθεστώς της 4ης Αυγούστου. Στις 5 Αυγούστου 1936 διορίστηκε από τον δικτάτορα Μεταξά Υπουργός Κρατικής Υγιεινής και Αντιλήψεως και παρέμεινε στη θέση αυτή έως τις 12 Ιουλίου 1939, όταν παραιτήθηκε για να αναλάβει τη διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας.

Μετά τον αιφνίδιο θάνατο του Ιωάννη Μεταξά (29 Ιανουαρίου 1941) κι ενώ η χώρα βρισκόταν σε εμπόλεμη κατάσταση με την Ιταλία, διορίστηκε πρωθυπουργός από τον βασιλιά Γεώργιο Β', με εισήγηση του ισχυρού άνδρα του καθεστώτος Κωνσταντίνου Μανιαδάκη. Παράλληλα, ανέλαβε τα Υπουργεία Εξωτερικών, Παιδείας, Στρατιωτικών, Ναυτικών και Αεροπορίας, όπως και ο προκάτοχός του.

Κατά τη διάρκεια της σύντομης θητείας του στην πρωθυπουργία αντιμετώπισε με επιτυχία την εαρινή επίθεση των Ιταλών (9 Μαρτίου 1941) και είπε το δεύτερο ΟΧΙ, αυτή τη φορά στους Γερμανούς (6 Απριλίου 1941), όταν ο πρεσβευτής του Τρίτου Ράιχ στην Ελλάδα Βίκτωρ Έρμπαχ - Σένμπεροχ του επέδωσε τελεσίγραφο για την είσοδο των γερμανικών στρατευμάτων στην Ελλάδα. Από την ημέρα αυτή, η Ελλάδα άρχισε ένα διμέτωπο αγώνα με τους Ιταλούς και τους Γερμανούς, κερδίζοντας τον θαυμασμό των Συμμάχων.

Όλη αυτή η δύσκολη κατάσταση είχε δημιουργήσει βαρύ φορτίο στους ώμους του Κορυζή, που δεν είχε μεγάλη πείρα στην πολιτική. Σε αυτό το σημείο εστιαζόταν και η κριτική που ασκήθηκε στον βασιλιά για την επιλογή του στην πρωθυπουργία ενός άπειρου άνδρα σε μια τόσο κρίσιμη περίοδο, όπου έπρεπε να παρθούν αποφάσεις ζωής και θανάτου.

Στις 18 Απριλίου 1941 συγκλήθηκε σύσκεψη στο ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία» (όπου η έδρα τότε της κυβερνήσεως) για να εκτιμηθεί η πολεμική κατάσταση κι ενώ φαινόταν θέμα ωρών, αν όχι ολίγων ημερών, η διάσπαση του μετώπου από τους Γερμανούς. Ο Κορυζής προσφέρθηκε να παραιτηθεί και είχε μια έντονη συζήτηση με τον βασιλιά. Ξαφνικά σηκώθηκε και αποχώρησε από τη σύσκεψη. Κατευθύνθηκε στην οικία του, που βρισκόταν στην οδό Βασιλίσσης Σοφίας και κλείστηκε στο γραφείο του.

Λίγα λεπτά αργότερα κατέφθασε στο σπίτι του ο διάδοχος Παύλος με εντολή του πατέρα του, ο οποίος είχε αντιληφθεί την παράξενη συμπεριφορά του. Δεν πρόλαβε να χαιρετίσει τη σύζυγό του στο κατώφλι του σπιτιού του και ακούστηκαν οι πυροβολισμοί του τέλους...
Ο πρωθυπουργός Αλέξανδρος Κορυζής είχε αυτοκτονήσει με δύο σφαίρες στην καρδιά, σε ηλικία 56 ετών...AUTOMATIC ENGLISH TRANSLATION

A forgotten hero(?): Alexander Koryzis (1885-1941): Banker and politician, prime minister, he said the second NO.

Born in 1885 in Poros and came from Arvanite family policies. The curricula taught in Poros and Athens. In 1903 he was appointed to the National Bank, while studying law at the University of Athens. He took part in the Balkan Wars as a reserve lieutenant and was honored for his action.

After his retirement, he was fast steps under the National Bank in 1921 and reached the rank of an organizational manager. In this capacity he was economic advisor to the High Commissioner in Smyrna Aristides Stergiades and organized a branch of National Bank in Asia Minor city.

He was one of the pioneers of agricultural credit in Greece and contributed to establishment of the Autonomous raisin Agency (ASA) in 1925 and the Agricultural Bank (1929), which also served as Chairman of the Board. Apart from a man of action and was author of studies on economic matters.

In politics he entered in 1933 when he was Minister of Finance three days (7 - March 10) in the short-lived government of Venizelos Othonaiou Alexander, and then written to the Status of August 4. On August 5, 1936 he was appointed by the dictator Metaxas Minister of Public Health and perception and remained in that position until July 12, 1939, when he resigned to take command of the National Bank.

After the sudden death of John Metaxas (29 January 1941) and while the country was at war with Italy, was appointed prime minister by King George II, on the recommendation of the strong man regime Maniadaki Constantine. Subsequently, he became the Ministries of Foreign Affairs, Education, Military, Naval and Air Force, like his predecessor.

During his brief term as prime minister faced successfully the spring attack of Italians (9 March 1941) and said second NO, this time the Germans (6 April 1941), when the Third Reich's ambassador to Greece Victor Ermpach - Senmperoch the ultimatum presented to the entry of German troops in Greece. On this day, that Greece was a twin-track race with the Italians and Germans, winning the admiration of the Allies.

All of this difficult situation it had created a heavy burden on his shoulders Korizi, who had long experience in politics. At this point, and focused criticism of the king to select the prime minister of an inexperienced man in such a critical period where I had to pick up life and death decisions.

On April 18, 1941 meeting was held in Hotel "Grande Bretagne" (where the headquarters of the then Government) to assess the state of war, and while it seemed a matter of hours, if not a few days, splitting the front by the Germans. The Koryzis offered to resign and had an intense conversation with the king. Suddenly he got up and left the meeting. Went to his house, which is located at Queen Sophia and closed his office.

A few minutes later arrived at the home of Paul's successor at the behest of his father, who had understood the strange behavior. He did not greet his wife on the doorstep of his house and heard the shots at the end ...
The Prime Minister Alexander Koryzis had committed suicide with two bullets in the heart, aged 56 ...Nikos Deja Vu
http://n1k0s.multiply.com

No comments:

Post a Comment